بذریجات

بهترین بذریجات تازه را از ما بخواهید 

بذر به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می‌شود که می‌تواند به تکثیر و تولید مثل آن گیاه منجر شود. 

سالم و مقاوم بودن بذر  از مشخصات بذر مرغوب است و باید از بذرهای مقاوم و ضدعفونی شده برای افشاندن استفاده کرد. رنگ، در صد رطوبت، بو و درخشندگی بذر از عوامل دیگری هستند که می توان به کمک آن ها بذر مرغوب را تشخیص داد.

خرید مرغوب ترین بذرها

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید