مقدمه:

انسانها ذاتا گیاه خوار هستند. تصور کنید زمانی که هنوز آتش اختراع نشده بود و ابزاری وجود نداشت تغذیه بشر چه بود؟ انسانهای گیاه خوار نخستین

انسان نیز مانند سایر موجودات غذای خود را می خورد. سیستم گوارشی انسان بسیار شبیه گیاه خواران است. طول روده های بلند، فاقد دندانهای نیش و دندانهای آسیاب، حرکت فک پایین به طرفین و ... همه ثابت می کنند که ما شبیه گیاه خواران هستیم. متاسفانه بعد از اختراع آتش و ساخت ابزار، انسانها دربرهه ای از تاریخ که به ادعای برخی یخبندان زمین و دفت شدن گیاهان بوده، شروع به شکار سایر حیوانات می کنند و از آنها تغذیه می کنند. این عادت بد بعدها توسعه یافت و انسانها چون نمی توانستند گوشت را به صورت خام بخورند آن را با آتش می پختند ت ابتوانند بجوند و بخورند. کم کم به این طعم های دروغین عادت کردند و تغذیه انسانها مسیر انحارف را طی کرد.

انسانها گوشت خوار نیستند

تغذیه بشر نخستین گیاهان بوده اند به همین خاطر در فسیل های یافت شده دریافته اند که انسانها نخستین عمر چند ساله داشته و بدون استفاده از داروهای امروزی بسیار سالم و تنومند بوده اند. دندانهای سالم داشته اند بدون این که مسواک کنند. انسان چون ذاتا گوشت خوار نیست، به وسیله آتش آن را کباب کرده و یا به صورت آبگوشت پحته درآورده تا بتواند آن را میل کند و چون بعد از حرارت بدون طعم و مزه می شود با نمک ذائقه خود را فریب می دهد تا بتواند آنرا خوش طعم کند. بعد از مدتی به این طعم دروغین عادت می کند و بعدها ترک اعتیاد هم کار هر کسی نخواهد بود. گوشت را باید مانند گوشت خواران خورد. تازه، با پوست و گوشت و استخوان. کاری که گوشت خواران می کنند. اما ما چون این کاره نیستیم سایر اجزا گوشت را جدا می کنیم و فقط قسمت ماهیچه ای را و آن هم با ضرب و زور حرارت می خوریم.

    حتما سوال پیش می آید پس اگر گوشت نخوریم پروتئین بدن را از کجا تامین کنیم؟ دقت کنید که هیچ حیوانی از پروتئین و کلیسم و آهن و ... هیچ آگاهی ندارد. و هیچ کمبودی هم ندارد. اما ما انسانهای فلک زده را آنقدر از کمبود ترسانده اند که همیشه کمبود این موارد را داریم. مگر نه این که طبیعت ما شبیه گیاه خواران است. پس همان طور که ما دربدر در لاشه حیوانات دنبال پروتئین هستیم، بدن ما خود قادر به تامین پروتئین از گیاهان و میوه ها خواهد بود. مگر غیر از این که حیوان فقط علف می خورد پس پروتین را از کجا تامین می کند. 

انسانهای گیاه خوار زیادی هستند که نه تنها به سلامت کامل جسمی و روحی رسیده اند بلکه با آزمایشات پزشکان امروزی هم هیچ کمیودی ندارند.

 تغذیه انسان چیست؟

انسانها همان طور که گفتیم اساسا گیاه خوار هستند. اما گیاه خواری یعنی چه؟ گیاه خواری نه به معنای علف خوردن است که این کار حیوانات علف خوار است. خوراک انسان بیشتر شامل میوه ها، سبزیجاتف مغزها و جوانه هاست. در این دسته بندی تمامی مواد مغذی مورد نیاز بدن انسان وجود دارد و نیازی به هیچ مکلی نیست. تجربه ریشه علم است. تجربه نشان داده است کسانی که تغذیه طبیعی را در پیش گرفته اند نه تنها بسیار کمتر بیمار شده اند بلکه بسیار شاداب و سرحال از نظر جسمی و روحی بوده اند و دارای تناسب اندام هستند.